مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری

بهره مندی از تمامی حقوق یک شهروند آمریکایی
گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری یکی‌ از راههای مطمئن برای گرفتن اقامت دائم یا گرین کارت آمریکا هست. با سرمایه‌ گذاری یک میلیون دلار یا در بعضی‌ موارد پانصد هزار دلار در آمریکا شما میتوانید درخواست ویزای سرمایه‌ گذاری آمریکا را نموده که در انتها تبدیل به اقامت دائم یا گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا میشود

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری و اخذ گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا

۱۹۹۰ میلادی اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکا برنامه مهاجرت از طریق سرمایه‌ گذاری خود را گسترش داد و به سرمایه‌ گذران واجد شرایط، موقعیت اخذ گرین کارت سرمایه‌ گذاری را فراهم آورد برنامه مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری نامیده میشود

این قانون تصویب کرد که سرمایه‌ گذران واجد شرایط که شهروند کشورهای دیگر میباشند، میتوانند با سرمایه‌ گذاری یک میلیون دلار و ایجاد ده شغل، درخواست مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری نموده و موفق به اخذ گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا گردند

البته سرمایه‌ گذران واجد شرایط میتوانند با سرمایه‌ گذاری پانصد هزار دلار در شرکت های منطقه ای نیز واجد گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا گردند

روش یک میلیون دلاری، روش مستقیم نامیده میشود که سرمایه‌ گذار ، خود ایجاد یک تجارت نموده و در تمام مراحل سرمایه‌ گذاری و ایجاد شغل دست داشته و سرمایه‌ گذاری را به صورت مستقیم نظارت می‌کند

روش پانصد هزار دلاری، روش غیر مستقیم نامیده میشود که سرمایه‌ گذر، این مبلغ را به یک شرکت منطقه ای مورد تائید اداره مهاجرت آمریکا واگذار نموده و هیچ نقشی‌ در زمینه میدیریت و اشتغال نخواهد داشت

فواید مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری یا گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا

سرمایه‌ گذار و همسر و فرزندان مجرد زیر بیست و یک سال وی گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا را دریافت خواهند کرد

متقاضیان به محض دریافت ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری تمامی حقوق افراد دارای اقامت دائم در آمریکا از قبیل کار، تحصیل و زندگی‌ را دارا خواهند شد سرمایه‌ گذار و خانواده او دارای حق تحصیل در مدارس و دانشگاههای آمریکا میباشند

سرمایه‌ گذار و خانواده او پس از دریافت گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا و سپری شدن پنج سال میتوانند در خواست شهروندی آمریکا را نمایند

در زیر دلایل بهتر بودن گزینهٔ ویزای سرمایه گذاری عنوان شده است

مبلغ سرمایه گذاری برای دریافت گرین کارت سرمایه‌ گذاری از ابتدا مشخص و معین است
میزان وظایف و کارهای محول شده به شخص متقاضی و سرمایه گذار بسیار کم است

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری

برنامهٔ مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری
این برنامه در دو نوع استاندارد (معمولی‌) و سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای ارایه میگردد
بر حسب پروژه‌های مختلف (معمولی‌ یا مرکز منطقه‌ای) شخص سرمایه گذار ملزم به سرمایه گذاری مبلغی بین ۵۰۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار میباشد
در صورت سرمایه گذاری در پروژه‌های معمولی‌ متقاضی باید با راه اندازی یک شغل یا بیزینس جدید یا گسترش یک شغل و بیزینس موجود برای حداقل ده شهروند آمریکائی برای مدت دوسال یا بیشتر کار تمام وقت ایجاد نماید
واجدین شرایط برای ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری
دارا بودن مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا برای سرمایه گذاری در یکی‌ از مراکز منطقه‌ای یا پروژه‌های مورد تایید دولت آمریکا
تکمیل و دریافت تایید فرم, این فرم حاوی اطلاعات لازم و کافی‌ از قبیل شروع پروژه انتخابی، مدارک مالیاتی، رسید مبالغ واریز شده، و طرح کلی‌ ادارهٔ پروژه یا بیزینس میباشد
سرمایه گذار متقاضی میتواند یک پروژهٔ کاملا نو و تازه را در آمریکا شروع کند و یا در جهت بهینه سازی یا گسترش یک شغل یا بیزینس موجود اقدام به سرمایه گذاری کند
پروژهٔ مورد سرمایه گذاری باید برای حداقل ده سیتی زن و شهروند آمریکای به مدت حداقل دو سال شغل تمام وقت ایجاد نماید. شخص متقاضی، همسر و فرزندان متقاضی نمیتوانند جزو این ده نفر باشند. استخدام و ایجاد شغل برای این ده نفر بنا به نوع پروژه میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد

گرین کارت یا اقامت دائم آمریکا برای متقاضیانی که از طریق ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری اقدام کنند مهیا و میسّر میباشد این اقامت شامل حال همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال متقاضی نیز میباشد

دیگر شرایط گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا عبارتند از
سرمایه گذار متقاضی باید صاحب مبلغ لازم برای سرمایه گذاری باشد
سرمایه گذاری باید در یک شغل و بیزینس در حال کار و یا آماده برای شروع و به وجود آورندهٔ کار باشد. سرمایه گذاری در خرید اوراق بانکی، ملک یا مستقلات و … مورد قبول نمیباشد
شغل و بیزینس انتخاب شده برای سرمایه گذاری در صورت موجود بودن باید بعد از ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ آغاز شده باشد در صورت قدیمی‌ تر بودن بیزینس از تاریخ ذکر شده سرمایه گذاری جدید باید ماهیت جدیدی به شغل مذکور بدهد
مبلغ سرمایه گذاری حداقل ۵۰۰،۰۰۰ و قابل اجرا در مناطق حومهٔ شهر با میزان اشتغال کمتر میباشد
پروژه و بیزینس انتخاب شده باید برای حداقل ۱۰ شهروند آمریکائی شغل تمام وقت برای ۲ سال یا بیشتر ایجاد نماید
در صورت سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای نیاز به ایجاد شغل برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم نیست که این از مزایای سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای است
اگرچه اداره مهاجرت شرط گذاشته است که شخص متقاضی باید یک میلیون دلار سرمایه‌ گذاری کند، آنها ممکن است نصف این مبلغ ( ۵۰۰۰۰۰$) را نیز بپذیرند، اگر سرمایه گذاری در یک منطقه تعین شده باشد
بسیار مهم و ضروریست که شما در تجارت مورد نظر فعالانه مشغول باشید و نه به صورت انفعالی. به عنوان مثال شخصی‌ ممکن است یک انبار را خریداری کند و آن را تبدیل به یک تعمیرگاه اتومبیل کند. ولی‌ اگر اون شخص فقط انبار را بخرد و هیچگونه کاری در آن انجام ندهد، از نظر اداره مهاجرت سرمایه‌ گذار انفعالی به حساب میاید و ویزای وی رد خواهد شد
شخص سرمایه گذار میتواند که شهروندان آمریکایی‌، دارند گان اقامت دائم یا مهاجرانی که اجازه کار کردند در ایالت متحده دارند را استخدام کند. اگرچه همسر و یا فرزندان شخص سرمایه گذار میتواند که برای وی کار کنند ولی‌ اداره مهاجرت آنها را جزو کارمندانی که شخص سرمایه گذار باید طبق قوانین این نوع ویزا استخدام کند بحساب نمیاورد
اگر چندین مهاجرتصمیم بگیرند که سرمایهای خود را روی هم بگذارند، در این صورت هر شخص باید یک میلیون دلار سرمایه‌ بگذارد. ولی‌ در این شرایط دیگر نیازی نیست که هر کدام از اینها ۱۰ نفر را استخدام کنند، تا زمانی‌ که سرمایه گذاری مورد نظر ۱۰ کار و یا بیشتر ایجاد کند. برای مثال، ۳ مهاجر سرمایه گذار میتواند برای ویزای تقاضا کنند، اگر هرکدام یک میلیون دلار سرمایه گذاری کنند و ۱۲ نفر را نیز استخدام کنند. به این دلیل که ۱۲ کار، شرط وزارت کار، برای ایجاد اشتغال را تکمیل می‌کند، بنابرین هر ۳ سرمایه گذار تمام شرایط برای گرفتن این نوع ویزا را دارا میباشند

روند ارائه در خواست ویزای سرمایه گذاری و دیگرشرایط

برای ارائه در خواست ویزای یک سرمایه گذار باید فرم را پرکنند، تمامیه مخارج مربوط به این نوع ویزا را پرداخت کند و مدارکی ارایه دهد که فرم را حمایت کند. این مدارک باید اثبات کند که فرد قصد سرمایه گذاری دارد و یک شرکت بازرگانی جدید را ابقا کند، که میتواند شامل

شرح حال مالی‌ که نشان دهنده قانونی‌ و مشربودن سرمایه شخص مذکور است

یک برنامه تجاری که نشان دهد که شخص متقاضی بطور مدام درگیر تجارت جدیدخواهد بود ، که این برنامه باید شامل مسولیتها و وظائف شخص متقاضی نیزباید باشد
پیمان نامه خرید ویا رهن شرکت جدید
ضمانت بانکی
مشاغل جدید توسط تجارت جدید ایجاد شده است. هیچگونه ضابطه ای در مورد داشتن مدرک تحصیلی‌، دانستن زبان انگلیسی، سن و یا تجربه کاری نیست
توجه داشته باشید که برای گرفتن ویزای گرین کارت سرمایه گذاری نیازی به این نیست که شخص سرمایه گذار، در همان شرکتی کار کند که در آن سرمایه گذاری کرده است، تا زمانی‌ که شخص متقاضی به صورت فعال در تجارت دست داشته باشد. به عنوان مثال شخصی‌ میتواند در کالیفرنیا زندگی‌ کند ولی‌ تجارت وی خارج از ایالت کالیفرنیا باشد

تماس با ما
برای اطلاعات بیشتر در مورد گرین کارت سرمایه گذاری لطفا با شماره تلفن ۰۰۱۶۵۰۴۸۵۲۰۵۸ لطفا تماس حاصل نمائی

گرین کارت برای افراد نابغه و خلاق

ویزای EB1A چیست و به چه افرادی تعلق می گیرد ؟
این ویزا یک نوع ویزای مهاجرت است , برای خارجی‌ هایی که از یک توانانی شگفت آور بر خوردار هستند . این توانایی می تواند در زمینه های علوم تجربی ‌، هنر ، آموزش و پرورش ، تجاری و یا ورزشی باشد .

شرایط قبولی برای این نوع ویزای بسیار سخت است و بیشتر برای افرادی است که بتوانند ثابت کنند که آنها جزو اندک افرادی‌ هستند که این نوع مهارت را دارند. قوانین مهاجرت معیارهای خاصی‌ برای این نوع ویزا تعریف کرده ا‌ند که به یک خارجی‌ (غیرآمریکایی) اجازه می دهد ثابت کند که مهارت وی از نقطه نظر کشوری و بین المللی مورد قبول دیگران قرار می گیرد .

گذرنامه آمریکایی

گذرنامه آمریکایی

بهترین و راحت ترین روش برای ثابت کردن این موضوع این است که شما بخاطر داشتن این مهارت خاص ، از طرف یک مرکز بین المللی مورد تقدیر قرار گرفته باشید . داشتن چنین مدرکی‌ که مهارت شما را تایید کند ، به سختی به دست می اید و هر کسی‌ نمی تواند چنین مدرکی‌ ارائه دهد .

روش های دیگری وجود دارد که شما بتوانید این مهارت خود را ثابت کنید ، مثل داشتن مدارکی پائین تر از آنچه عنوان شد که ثابت کند شما مدرک و یا جایزه ارزنده ای درسطح کشوری و یا بین المللی برده اید ، مقاله های منتشر شده در مورد شما و مهارت شما توسط انتشارات معتبر و یا مدارکی که ثابت کند که شما عضو هیأت داوران برای یک پاداش بزرگ بوده اید . برای این نوع ویزا نیازی به داشتن پذیرش کاری نیست ، ولی‌ شما باید نشان دهید که هدف شما از سفر به آمریکا کار کردن و مفید واقع شدن برای آمریکا است .

چه وقتی می شود برای ویزای EB1A اقدام کرد ؟
بر خلاف دیگر ویزاهای کاری ، این نوع ویزای معمولاً به حد نصاب سهمیه خود نمی رسد ، بنابراین تغییر این ویزا به ویزای EB1 , به محض این که در خواست این نوع ویزا تائید شود امکان پذیر است . این نوع ویزا نیازی به سنجش بازار آمریکا برای مهارت خاص ندارد . روند این کار ظرف چند ماه انجام می شود .

مزیت و محدودیت ویزایEB1A چیست ؟
از مزایای ویزای EB1A نسبت به ویزای EB1 این است که شما نیازی به داشتن پیشنهاد کاری ندارید . همچنین گرفتن ویزای EB1 سریعتر از دیگر ویزاهای کاری است . وزارت مهاجرت برای دادن این ویزا حساسیت خاصی‌ نشان می دهد . اغلب ویزاهای EB2 و EB3 راه حل بهتری برای گرفتن ویزا کاری هستند .

یک وکیل چه کمکی‌ می تواند هنگام اقدام برای ویزایEB1A کند ؟
گرفتن این نوع ویزای بسیار سخت تر از آن است که به نظر می‌رسد ، در شرایطی که درخواست کننده یک پاداش بین المللی نبرده باشد ، گرفتن این نوع ویزا سخت تر می شود . اداره مهاجرت نیز در اجرا شاخصه ها ضعف هایی دارد . با گذاشتن قانون اثبات تمام استانداردهای لازم برای این ویزا که در سطح کشوری و جهانی‌ مورد پسند باشد ، ولو آنکه از قوانین این طور برداشت می شود که باید بطور کلی‌ اعتبار مهارت شما در سطح ملی‌ و جهانی‌ مورد احترام دیگران باشد .

یک وکیل می تواند کمک زیادی برای گرفتن این نوع ویزا کند . به عنوان نمونه یک وکیل می تواند اطمینان حاصل کند که اداره مهاجرت به هنگام بررسی‌ پرونده شما غیر معقول نبوده است و تمامی مدارک لازم به اداره مهاجرت تسلیم شده است . برای نمونه ، یک درخواست کننده ممکن است که فکر کند اسناد کافی‌ برای اثبات مهارت خاص از طریق نشان دادن مقاله های منتشر شده در مورد خود را دارد و برای اثبات این موضوع فقط به ذکر منبع این انتشار اکتفا کند . در واقع فقط ذکر منبع کافی‌ نخواهد بود ، و از نظر اداره مهاجرت یک مدرک ضعیف به حساب می آید . یک وکیل با تجربه که به استاندارد این کار آشنایی داشته باشد ، خواهد توانست میزان موفقیت در خواست شما را محاسبه کند و همچنین می تواند اطمینان حاصل کند که کیفیت مدارک ارائه شده از لحاظ اداره مهاجرت مورد پذیرش است . کسانی که می خواهند برای این نوع ویزا اقدام کنند ، با مشورت با یک وکیل مجرب می توانند ، اطمینان حاصل کنند که برای گرفتن این نوع ویزا شرایط لازم را دارند .

تماس با ما :
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ویزایEB1A و دیگر ویزاها شما می توانید با یک وکیل با تجربه در امور مهاجرت و پناهندهگی در دفتر حقوقی آریا تماس حاصل نمایید .

ویزای EB1B ، ویزای برای تحقیق ویا تدریس در سطح دانشگاه
ویزایEB1B چیست و شامل چه کسانی‌ می شود ؟
این نوع ویزا از خانواده ویزای مهاجرت1EB است که برای استادها و محققان خارجی‌ است. شرایط برای دریافت این نوع ویزای به شرح زیر است :
ورود به یک دوره آموزشی در یک موسسه برای آموزش در سطح بالا و یا به عنوان یک محقق دایمی در یک مرکز تحقیقات
حداقل ۳ سال تجربه تدریس و یا تحقیق در زمینه مورد نظر
به عنوان یکی‌ از برجسته ترین افراد در زمینه مورد نظرشناخته شده باشد
اگر کارفرما یک موسسه خصوصی است ، آنها باید ثابت کنند که حداقل ۳ محقق برای آنها کار می کنند و مدارکی از موفقیت آنها در زمینه مورد نظر ارائه دهند .

گرین کارت و سوشال سکوریتی

گرین کارت و سوشال سکوریتی

استاندارد EB1B بالا تر از EB1A است . برجسته بودن در زمینه کاری یک استاندارد بین المللی است . قوانین مهاجرت ضوابط مشخصی دارند که به یک کارمند خارجی‌ این اجازه را می دهد که ثابت کند در سطح بین المللی شناخته شده است . متقاضیان این نوع ویزا باید با ارائه حداقل ۲ مدرک ثابت کنند که آنها شایسته این نوع ویزا هستند . این مدارک می تواند شامل دریافت کردن یک جایزه بزرگ که نشان دهد دستاورد آنها در زمینه مورد نظر شایان بوده است ، انتشار کار شما از طریق یک شرکت معتبر انتشارات و یا اثبات همکاری شما به عنوان محقق در زمینه مورد نظر . شما نیازمند یک کارفرمای هستید که برای شما تقاضای اجازه کار کند . شما می توانید نشان دهید که ۳ سال تجربه در زمینه های آموزش و تحقیق دارید . همچنین تجربه کسب شده به هنگام دریافت مدرک دکترا نیز به حساب می آید .

چه زمانی‌ می شود برای ویزای ‌EB1B اقدام کرد ؟
بر خلاف دیگر ویزاهای کاری ، این نوع ویزا معمولاً به حد نصاب سهمیه خود نمی رسد ، بنابراین تغییر نوع ویزا به ویزای , EB1 به محض این که در خواست این نوع ویزا تائید شود امکان پذیر است . این نوع ویزا نیازی به سنجش بازار آمریکا برای مهارت خاص ندارد . روند این کار ظرف چند ماه انجام می شود .

مزیت و محدودیت ویزای EB1B چیست ؟
روند گرفتن این نوع ویزا سریع تر از دیگر ویزا های کاری خواهد بود . وزارت مهاجرت برای دادن این ویزا تأمل خاصی‌ نشان می دهد. اغلب ویزاهای EB2 و EB3 راه حل بهتری برای گرفتن ویزا کاری هستند .

یک وکیل چه کمکی‌ می تواند هنگام اقدام برای ویزایEB1B کند ؟
به هنگام ارایه در خواست برای این نوع ویزا بهتر است که مدارک شما مرتب شده باشد . نامه ضمیمه شده باید طوری نوشته شده باشد که نشان دهد که چرا شخص درخواست کننده یک استاد برجسته است . حتی اگر درخواست کننده شانس زیادی برای گرفتن این نوع ویزا داشته باشد ، اداره مهاجرت ، ممکن است متوجه ارزش کاری درخواست کننده نشود .

یک وکیل مجرب می تواند پرونده شما را به شکلی آماده کند که اداره مهاجرت به خوبی‌ متوجه ارزش کاری فرد درخواست کننده شود .همچنین یک وکیل می تواند اطمینان حاصل کند که تمام مدارک لازم جمع آوری شده بر اساس شرایط تعیین شده است . به عنوان نمونه ، یک فرد درخواست کننده ممکن است که فکر کند که برای اثبات عضویت در یک موسسه آموزشی ، فقط کارت عضویت در یک موسسه حرفه ای کافی‌ باشد . مسئول رسیدگی در اداره مهاجرت نیازمند اثبات این موضوع است که تنها افراد برجسته می توانند عضو باشند و همچنین استاندارد پذیریش در آن گروه نیز باید مشخص شود . یک وکیل که تجربه در زمینه ارائه مدارک با استاندارد حقوقی داشته باشد می تواند میزان موفقیت شما را ارزیابی کند وهمچنین به شما کمک کند تا تمام مدارک لازم ، مانند معرفی‌ نامه مورد قبول واقع شوند . یک وکیل می تواند محاسبه کند . که درخواست کننده ویزای EB1B شایستگی ارائه در خواست را دارد و همچنین تعیین کند که در چه چهار چوب آموزشی شما را معرفی‌ کند .

تماس با ما :
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ویزایEB1B و دیگر ویزاها شما می توانید با یک وکیل با تجربه در امور مهاجرت و پناهندهگی در دفتر حقوقی آریا تماس حاصل نمایید .

ویزا EB1C ، ویزای مدیریت بین المللی
ویزایEB1C چیست و چه افرادی می توانند برای آن اقدام کنند ؟
این این نوع ویزای مهاجرتی برای مدیر اجرایی و یا مدیر عاملی است که می خواهد خود را از یک شرکت چند ملیتی که یک شعبه آن در کشور فرد مورد نظر است به شعبه آمریکایی آن شرک منتقل کند .

اشخاصی‌ می توانند در خواست این نوع ویزا را کنند که :
1- به عنوان مدیر عامل و یا مدیر اجرایی استخدام شده باشند
2- دریک شرکت شناخته شده چند ملیتی که شعبه ای در آمریکا دارد کار کنند
3- حداقل ۱ سال از ۳ سال گذشته در شرکت مورد نظر مشغول به کار بوده باشند

ویزای مدیریت بین المللی

ویزای مدیریت بین المللی

یک مدیر اجرایی واجد شرایط شخصی‌ است که مستقیما یک شرکت را و یا قسمت بزرگی‌ از آن شرکت را اداره کند ، قوانین و اهداف شرکت را مشخص کند و قدرت تصمیم گیری بالایی داشته باشد و تنها زیر نظر هیذت مدیره باشد .
یک مدیر عامل واجد شرایط شخصی‌ است که حداقل یک بخش از یک شرکت را اداره کند ، کارهای کارکنان دیگر را زیر نظر داشته باشد و یا مسئول اداره بخش مهمی‌ در شرکت باشد . از این گذشته یک مدیر عامل باید قدرت استخدام کردن و یا اخراج کردن داشته باشد و یا حداقل در سطح ارشد در شرکت کار کند . یک شرکت قابل , سازمانی است که به صورت کامل و یا جزئی از آن وابسته به یک شرکت آمریکایی‌ باشد .

شرایط در مورد داشتن تجربه حداقل برای یک سال در ۳ سال گذشته ، هنگامی که شخصی‌ توسط ویزای غیر مهاجرت وارد خاک آمریکا شده باشد ( معمولاً L-1A ) ، مدت زمانی‌۳ سال ، قبل از تاریخ ورود به خاک آمریکا محاسبه می شود . اداره مهاجرت نظر مثبتی نسبت به شرکتهای کوچک ندارد و خیلی‌ به ندرت یک نفر را به عنوان مدیر عامل و یا مدیر اجرایی قبول می‌کند .

چه زمانی‌ می شود برای ویزای ‌EB1C اقدام کرد ؟
بر خلاف دیگر ویزاهای کاری ، این نوع ویزای معمولاً به حد نصاب سهمیه خود نمی رسد ، بنابراین تغییر نوع ویزا به ویزای , EB1 به محض این که در خواست این نوع ویزا تائید شود امکان پذیر است . این نوع ویزا نیازی به سنجش بازار آمریکا برای مهارت خاص ندارد . روند این کار ظرف چند ماه انجام می شود .

مزیت و محدودیت ویزایEB1C چیست ؟
روند گرفتن این نوع ویزا سریع تر از دیگر ویزا های کاری خواهد بود . وزارت مهاجرت برای دادن این ویزا تأمل خاصی‌ نشان می دهد . اغلب ویزاهای EB2 و EB3 راه حل بهتری برای گرفتن ویزا کاری هستند .

یک وکیل چه کمکی‌ می تواند هنگام اقدام برای ویزای EB1C کند ؟
به هنگام ارائه درخواست برای این نوع ویزا بهتر است که مدارک شما مرتب شده باشد . یک وکیل حرفه ای آشنا با قوانین تشکیلات و سازمانهای آمریکایی‌ و نقش درخواست کننده به عنوان یک مدیر عامل و یا مدیر اجرایی ‌، لازمه ارایه یک پرونده قوی و موثر است . نامه نوشته شده باید طوری تنظیم شده باشد که نشان دهد چطور شرکت خواهد توانست از مدیر عامل و یا مدیر اجرایی‌ حمایت کند . فقط به معرفه های حقوقی اشاره کردن و به این اکتفا کردن که شخص درخواست کننده چنین نقشی‌ را در آینده خواهد داشت نمی‌تواند رضایت اداره مهاجرت را جلب کند . یک وکیل می تواند به شما کمک کند و پرونده را آن طور که مورد نظر اداره مهاجرت است جمع آوری کند .

تماس با ما :
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ویزای EB1C و دیگر ویزاها شما می توانید با یک وکیل با تجربه در امور مهاجرت و پناهندهگی در دفتر حقوقی آریا تماس حاصل نمایید .

گرین کارت بستگان درجه اول

گرین کارت بستگان درجه اول یا خانواد گی آمریکا چیست و به چه افرادی تعلق می گیرد ؟
این ویزا شامل حال افرادی‌ می شود که خانواده آنها شهروند آمریکا هستند و یا اقامت دائم ( کارت سبز ) دارند . برای دریافت کارت سبز (گرین کارت ) دو شرط وجود دارد :
این تقاضا نباید غیر مجاز باشد .
شما باید نشان دهید که خانواده تان ( همسر ، فرزند ، پدر و مادر ) در آمریکا هستند .
افرادی‌ که پیشینه ی جنایی دارند ، به یک مریضی سخت گرفتارند و یا بی‌ بضاعت هستند نمی توانند تقاضای ویزای خانواده گی دهند .
بی‌ بضأعت به فردی ‌گفته می شود که برای گذاراندن امور زندگی‌ خود نیازمند کمک های دولتی است . یک گواهی از حامی‌ و یا حامیان مالی‌ که ثابت کند شما مشکل مالی‌ نخواهید داشت ، می تواند شما را از این دسته بندی خارج کند .
خانواده به دو گروه دسته بندی می شوند . گروه اول که بمحض درخواست ویزا به آنها تعلق می گیرد و گروه دوم که باید در صف انتظار قرار بگیرند . تفاوت این دو در این است که گروه دوم باید منتظر تاریخ اولویت باشند تا بتوانند تقاضای ویزای ورود به آمریکا بدهند و یا آن را ، زمانی‌ که قانونی در خاک آمریکا هستند تبدیل کنند .

FAMILY BASED GREEN CARD

FAMILY BASED GREEN CARD

گروه اول ( بدون نیاز به صف انتظار ) شامل :
همسر یک شهروند آمریکایی
بچه های یک شهروند آمریکایی که مجرد باشند و زیر 21 سال سن داشته باشند .
پدر و مادر یک شهروند آمریکایی که بالای 21 سال سن دارد .

گروه دوم ( بر اساس زمان صف انتظار مرتب شده اند ) شامل :
FB1 ( بچه های یک شهروند آمریکایی که بالای 21 سال سن داشته باشند و ازدواج نکرده اند ) .
FB2A ( همسران و بچه های مجرد فردی که اقامت دائم آمریکا را دارد ) .
FB2B ( پسران و دختران ( بالای 21 سال ) مجرد فردی که اقامت دائم آمریکا را دارد ) .
FB3 ( بچه های متاهل شخصی‌ که اقامت دائم آمریکا را دارد ) .
FB4 ( خواهر و یا برادر یک شهروند آمریکایی )

شرایط برای خانواده فردی‌ که درخواست ویزای خانوده گی کرده است چیست ؟
وقتی فردی برایش ویزا درخواست می شود . آن فرد ممکن است همسر و فرزندانی داشته باشد که بخواهد با خود به آمریکا بیاورد شرایط برای این فرد متفاوت است . فقط گروه دوم ( نیازمند به صف انتظار ) می توانند فرزندان و همسر خود را به آمریکا بیاورند پس برای نمونه اگر یک فرد آمریکایی پدر و مادر ( گروه اول بدون نیاز به صف انتظار ) خود را برای دریافت ویزا حمایت کند آن پدر و مادر نمی توانند فرزندانشان را با خود به آمریکا بیاورند از طرف دیگر اگر شهروند آمریکایی برای برادر یا خواهر خود ویزا تقاضا کند برادر یا خواهر می توانند فرزندانشان را با خود به آمریکا بیاورند .

قوانین ویزای خانواده گی و شرایط آن برای همسر چیست ؟
ازدواج باید قانونی باشد . این بدان معنا است که اگر ازدواج قبلی‌ صورت گرفته است ، طلاق تمام مراحل قانونیش باید طی‌ شده باشد . این ازدواج باید در جایی که انجام شده است نیز قانونی باشد . هیچ تقلبی نباید صورت گیرد ، یعنی شما نمی توانید فقط برای استفاده از مزایای مهاجرت ازدواج کنید . افرادی‌ که کمتر از 2 سال از ازدواج آنها گذشته باشد ، به آنها کارت سبز ( گرین کارت ) مشروط داده خواهد شد . این شرایط می تواند در آینده توسط زوجین و یا به صورت جداگانه در شرایطی که از هم جدا شده باشند ، تغیر پیدا کند .
در صورت مرگ همسری که شهروند آمریکا بوده است ، شرایط درخواست کننده چه شکل خواهد بود ؟
افرادی‌ که همسر آمریکایی آنها مرده است و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد ، می توانند درخواست کارت سبز ( گرین کارت ) کنند . آنها همچنین باید ثابت کنند که به هنگام مرگ از هم جدا نشده بودند و یا طلاق نگرفته بودند . این تقاضا باید ظرف مدت دو سال از تاریخ مرگ همسر ارائه شود .

تعریف فرزند در قوانین مهاجرت چیست ؟
طبق قوانین مهاجرت ۷ نوع تعریف برای فرزند وجود دارد :
فرزندی که در یک رابطه زناشویی متولد شده باشد .
فرزند خوانده – مشروع و یا نامشروع ، اگر ازدواج قبل از ۱۸ سالگی بچه صورت گرفته باشد .
فرزند مشروع – بچه ای که قبل از ازدواج پدر مادر به دنیا آمده باشد. این ازدواج باید قبل از زادروز ۱۸ سالگی باشد و آنها مسئولیت نگهداری از بچه را بر عهده داشته باشند.
بچه ای که در اثر یک رابطه غیر زناشویی به دنیا آمده باشد ولی‌ از یک مادر طبیعی ( نه مادری نباشد ) باشد.
بچه ای که در اثر یک رابطه غیر زناشویی به دنیا آمده باشد ولی‌ از یک پدر طبیعی ( نه پدری نباشد ) باشد و قبل از رسیدن به سن ۲۱ سالگی یک رابطه پدر فرزندی وجود داشته باشد .
فرزند خوانده (بچه ای که برای فرزندی پذیرفته شده باشد) – این کار باید تا قبل از ۱۶ سالگی بچه صورت گرفته شده باشد و کسانی‌ که بچه را به فرزندی قبول کرده‌اند باید تمام مراحل قانونی آن را سپری کرده باشند و بچه حداقل ۲ سال با آنها زندگی کرده باشد. یک فرزند خوانده نمی‌تواند برای والدین اصلی‌ خود ( پدر و مادر به هنگام تولد ) درخواست کارت سبز ( گرین کارت ) دهد .
بچه یتیم – که باید زیر ۱۶ سال باشد و از اقوام درجه یک شهروند آمریکایی باشد . این بچه باید رها شده باشد ، در خارج از آمریکا به فرزند خوانده گی پذیرفته شده باشد و یا برای فرزند خوانده گی به آمریکا سفر کند .
چه وقتی‌ می شود برای ویزای خانواده گی اقدام کرد ؟
وزارت کشور یک جدول زمانی‌ برای گروه دارای اولویت دوم تعیین کرده است که نشان خواهد داد که روند این کار چقدر طول خواهد کشید و یا چه مدت باید صبر کنند تا بتوانند تقاضای کارت سبز (گرین کارت ) خود را بر اساس کشور محل تولد ارائه دهند . برای گروه اولویت اول این محدودیت زمانی‌ وجود ندارد و فورا می شود برای آنها تقاضای کارت سبز ( گرین کارت ) داد .

مزیت و محدودیت ویزای خانواده گی چیست ؟
یکی‌ از مزایای ویزای خانواده گی برای گروه اولویت اول این است که روند این کار سریع خواهد بود و افرادی که قانونی وارد آمریکا شده‌اند و ویزای آنها باطل شده باشد نیز می توانند برای این گونه ویزا اقدام کنند . ولی‌ این شرایط برای گروه اولویت دوم وجود ندارد . گرفتن کارت سبز (گرین کارت ) برای اقوام درجه دوم بیشتر طول می کشد . ولی‌ از مزایای گوه اولویت دوم این است که آنها می توانند وابسته گان خود را نیز به آمریکا بیاورند .
یک وکیل چه کمکی‌ می تواند هنگام تقاضا برای دریافت ویزای خانواده گی کند ؟
اگرچه شما می توانید خود تقاضای ویزای خانواده گی کنید ، ولی‌ یک وکیل با تجربه می تواند به آماده کردن پرونده ، ارایه مدارک لازم و اطمینان حاصل کردن از این که پرونده شما قانونی است و مشکل خاصی ندارد کمک شایانی بکند . یک وکیل می تواند روند طولانی و پیچیده ویزای خانواده گی را آسانتر کند . برای افرادی که می خواهند برای همسر خود تقاضای ویزا کنند ، باید آماده یک مصاحبه با افسر اداره مهاجرت باشند . نقش یک وکیل با تجربه در اینجا پر رنگتر می شود . در چنین مصاحبه ای به غیر از حامی‌ مالی‌ ، فقط یک وکیل می تواند حضور داشته باشد . یک وکیل می تواند تمام سئوالات و جوابها را زیر نظر به گیرد که این برای افرادی که برای بر دوم و تحت مصاحبه بازرسی تخلف احضار شوند بسیار لازم و ضروری است .

تماس با ما :
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ویزای خانواده گی و دیگر ویزاها شما می توانید با وکلای با تجربه دفتر حقوقی آریا در امور مهاجرتی با شماره تلفن ۰۰۱۶۵۰۴۸۵۲۰۵۸ تماس حاصل نمایید .

EB-4 Visa گرین کارت آمریکا برای مبلغین مذهبی

EB4 Visa گرین کارت آمریکا برای مبلغین مذهبی‌ چیست و به چه افرادی تعلق می گیرد ؟ ویزای EB4 یک نوع ویزا مهاجرت است که برای کارکنان خارجی‌ است که می خواهند برای کار کردن مذهبی‌ به ایالت متحده مهاجرت کنند . متقاضیان باید ثابت کنند که : 1- آنها عضو یک باور مذهبی‌ حداقل در ۲ سال گذشته بوده‌اند . 2- که آنها در یک سازمان رسمی‌ و شناخته شده کار می کنند . 3- به عنوان یک کشیش (مذهبی‌ حرفه ای ، یا آنهایی که در مذهب دیگری کار می کنند دیگر شامل آنها از تاریخ ۶ ماه مارس ۲۰۰۹ ، نمی‌شود)

EB4 Visa

EB4 Visa

گروههای مذهبی‌ به اجتماعاتی‌ گفته می شود که به صورت تشکیلاتی اداره شود ، نوع باور آنها شناخته شده باشد ، اصول مشخصی را دنبال کنند و مراسم مذهبی‌ برگزار کنند . برای اثبات عضویت فرد در گروه مذهبی‌ خاص ، ایشان باید در جلوی دیگر اعضا سوگند یاد کند . سازمانی دارای شرایط یک سازمان مذهبی‌ خواهد بود که به صورت وقف سازمانده ای‌ شده باشد . چنین سازمان هایی‌ از دادن مالیات معاف خواهند بود . بیشترین کسانی که برای این نوع ویزا درخواست می کنند کشیشان هستند . یک مذهبی‌ حرفه ای کسی‌ است که در زمینه مذهبی‌ به صورت حرفه ای مشغول به کار باشد . داشتن حداقل مدرک کارشناسی لازم است . تجربه کاری می تواند کمبودهای آموزشی را جبران کند . دیگر کارکنان مذهبی‌ به افرادی‌ گفته می شود که کارهای سنتی‌‌ مذهبی‌ انجام می دهند ، یا جزء تعلیم دهنده مذهبی‌ ، مبلغین و مترجمین مذهبی‌ است . این کارکنان مذهبی‌ می توانند استخدام یک سازمان وقف مذهبی‌ باشند .

چه وقتی‌ می شود برای ویزای ‌ EB4 درخواست داد ؟ بر خلاف دیگر ویزاهای کاری ، این نوع ویزا معمولاً به حد نصاب سهمیه خود نمی رسد ، بنابراین تغییر نوع ویزا به ویزای ، EB1 به محض این که تقاضای این نوع ویزا تائید شود امکان پذیر است . این نوع ویزا نیازی به ارزیابی بازار آمریکا برای مهارت خاص ندارد . روند این کار ظرف چند ماه انجام می شود .

مزیت و محدودیت ویزای EB4 چیست ؟ یکی‌ از مزایای این نوع ویزا این است که نیاز به داشتن پذیرش کاری نیست . روند کاری این نوع ویزا بسیار سریع خواهد بود . این نوع ویزا بیشتر برای کشیشان است . بنا بر این تمام کارکنان مذهبی‌ نمی توانند برای آن در خواست کنند .

یک وکیل چه کمکی‌ می تواند هنگام اقدام برای ویزای EB4 کند؟ گرفتن این ویزا سختی ها و پیچیده گی های خاص خود را دارد . حتی هنگامی که تقاضای شما تمام مدارک لازم را شامل شود ، این مدارک باید بصورت منطقی‌ و منظم ارائه شوند که توجه افسر اداره مهاجرت را جلب کند . مخصوصا در شرایطی که ممکن است کار مورد نظر در زمینه تخصصی بودن شکی‌ درآن وجود داشته باشد و شخص درخواست کننده مدرک معمول را ندارد ، داشتن یک وکیل متبحر در امور مهاجرت بسیار لازم است که بتواند یک پرونده قوی و متقاعد کننده ارائه دهد . پرداختن به جزئیات بسیار مهم و الزامی است . داشتن آگاهی‌ کامل با قوانین اداره مهاجرت و این که آنها به دنبال چه چیز هستند . می تواند کمک زیادی به درخواست کننده گان این نوع ویزا کند .

تماس با ما : برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ویزای EB4 و دیگر ویزاها شما می توانید با یک وکیل با تجربه در امور مهاجرت و پناهنده گی در دفتر حقوقی آریا تماس حاصل نمایید .

گرین کارت سرمایه گذاری

ویزای EB5 ( ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا ) چیست و به چه افرادی تعلق می گیرد ؟
در سال ۱۹۹۱ کنگره آمریکا ویزای EB5 ( ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا ) را بوجود آورد تا مزایای اقتصادی برای آمریکا داشته باشد و همچنین سرمایه گذاران خارجی‌ را تشویق کند که شغل های جدید در آمریکا ایجاد کنند .

برای گرفتن این نوع ویزا ، افراد باید نشان دهند :
1- که هدف آنها از سفر به آمریکا سرمایه گذاری خواهد بود .
2- سرمایه گذاری پس از تاریخ ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰انجام خواهد شد .
3- سرمایه گذاری ادامه دار و به سود اقتصاد آمریکا باشد .

گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا

گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا

هنگامی که فردی موفق به دریافت ویزای EB5 ( ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا ) شود ، همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال او ، خود به خود اقامت مشروط به آنها تعلق می گیرد ، که بعد از ۲ سال دائمی ( گرین کارت ) می شود . پس از ۵ سال داشتن این ویزا ، شما می توانید تقاضای شهروندی آمریکا را کنید .

هر ساله ۱۰۰۰۰ ویزای EB5 ( ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا ) می تواند صادر شود ، که ۵۰۰۰ از آنها را اداره مهاجرت برای افرادی‌ کنار می گذارد که می خواهند در بخش های مشخص شده برای ایجاد کار سرمایه گذاری کنند . بخش های تعیین شده معمولاً به مناطق روستایی و یا مناطقی که درصد بیکاری بالایی دارد تعلق می گیرد . وزارت بازرگانی هر ایالت ، لیستی از مناطق مشخص شده را منتشر می‌کند .

شرایط برای دریافت ویزای EB5 ( ویزای سرمایه گذاری در آمریکا ) چیست ؟
معمولاً اشخاص متقاضی برای ویزای EB5 ( ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا ) باید واجد شرایط زیر باشند :
1- سرمایه گذاری باید در یک شرکت جدید و یا قدیمی‌ انجام شود .
2- مبلغ سرمایه‌ گذاری باید یک میلیون دلار باشد .
3- حداقل ۱۰ کار تمام وقت برای کارکنان آمریکایی ایجاد کند .

برای سرمایه گذاری در یک شرکت و یا موسسه جدید ۳ راه وجود دارد ، شما می توانید :
1- یک تجارت جدید را را شروع کنید .
2- یک شرکت را خریداری کنید ولی‌ به شرطی که تغییرات اساسی‌ به جهت ایجاد تجارتی جدید بوجود آورید .
3- یک تجارت موجود را با وارد کردن سرمایه‌ به آن گسترش دهید و ارزش آن شرکت و یا موسسه را ۴۰% افزایش دهید .

هر چند اداره مهاجرت شرط قرار داده است که فرد درخواست کننده باید یک میلیون دلار ( 1000000 $ ) سرمایه‌ گذاری کند ، آنها ممکن است نصف این مبلغ ( 500000$ ) را نیز قبول کنند ، اگر سرمایه گذاری در یک منطقه تعیین شده باشد . بسیار مهم و ضروری است که شما در تجارت مورد نظر به طور فعال مشغول باشید و نه به صورت انفعالی . برای نمونه فردی‌ ممکن است یک انبار را خریداری کند و آن را تبدیل به یک تعمیرگاه اتومبیل کند . ولی‌ اگر آن شخص فقط انبار را خریداری کند و هیچ گونه کاری در آن صورت ندهد ، از نظر اداره مهاجرت سرمایه‌ گذار انفعالی به محسوب می شود و ویزای وی رد خواهد شد .

فرد سرمایه گذار می تواند که شهروندان آمریکایی ‌، دارند گان اقامت دائم (گرین کارت ) یا مهاجرانی که اجازه کار کردن در آمریکا دارند را استخدام کند . هر چند همسر و یا فرزندان فرد سرمایه گذار اجازه دارند که برای او کار کنند ولی‌ اداره مهاجرت آنها را جزء کارمندانی که فرد سرمایه گذار باید طبق قوانین این نوع ویزا استخدام کند محسوب نمی کند .

اگر چندین مهاجرتصمیم بگیرند که سرمایه های خود را روی هم بگذارند ، در این صورت هر فرد باید یک میلیون دلار سرمایه‌ بگذارد . ولی‌ در این حالت دیگر نیازی نیست که هر کدام از آنها ۱۰ نفر را استخدام کنند ، تا زمانی‌ که سرمایه گذاری مورد نظر ۱۰ کار و یا بیشتر ایجاد کند . برای نمونه ، ۳ مهاجر سرمایه گذار می توانند برای ویزای EB5 (ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا ) درخواست کنند ، اگر هرکدام یک میلیون دلار سرمایه گذاری کنند و ۱۲ نفر را نیز استخدام کنند . ( به این علت که ۱۲ کار ، شرط وزارت کار ، برای ایجاد اشتغال را تکمیل می‌کند ) ، بنابرین هر ۳ سرمایه گذار تمام شرایط برای گرفتن این نوع ویزا را دارا می باشند .

روند ارائه تقاضای ویزای EB5 ( ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا ) و شرایط اضافی
برای دادن تقاضای ویزای EB5 (ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا ) ، یک سرمایه گذار باید فرم I-526 را تکمیل کند ، تمام خرج های مربوط به این نوع ویزا را پرداخت کند و مدارکی ارائه دهد که فرم I-526 را حمایت کند .

این مدارک باید ثابت کنند که شخص هدف سرمایه گذاری دارد و یک شرکت بازرگانی جدید را پایه گذاری کند ، که می تواند شامل :
1- شرح حال مالی‌ که نشان دهنده قانونی‌ و مشروع بودن سرمایه شخص مورد نظراست .
2- یک برنامه تجاری که نشان دهد که فرد درخواست کننده به طورمداوم درگیر تجارت جدید خواهد بود ، که این برنامه باید شامل مسولیت ها و وظایف شخص درخواست کننده نیزباید باشد .
3- سند خرید ویا رهن شرکت جدید
4- ضمانت بانکی
5- شغل های جدید که توسط تجارت جدید ایجاد شده است . هیچ گونه ضابطه ای در مورد داشتن مدرک تحصیلی ‌، دانستن زبان انگلیسی ، سن و یا تجربه کاری ندارد .

دقت کنید که برای اخذ ویزای EB5 (ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا ) لازم نیست که فرد سرمایه گذار ، در همان شرکتی کار کند که در آن سرمایه گذاری کرده است ، تا زمانی‌ که فرد درخواست کننده به طور فعال در تجارت درگیر باشد . برای نمونه فرد ‌می تواند در کالیفرنیا زندگی‌ کند ولی‌ تجارت وی خارج از ایالت کالیفرنیا باشد .

تماس با ما :
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ویزای EB5 ( ویزای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در آمریکا ) و دیگر ویزاها شما می توانید با یک وکیل با تجربه در امور مهاجرت و پناهنده گی در دفتر حقوقی آریا تماس حاصل نمایید .

گرین کارت از طریق کار

گرین کارت از طریق کار EB2یا EB3 ، ویزای برای کارکنان با مدارک تحصیلی‌ بالا و پیشرفته
ویزای EB2یا EB3 چیست و به چه افرادی تعلق می گیرد ؟

این دو نوع ویزای مهاجرت بر مبنای استخدام هستند . EB2 برای کسانی است که مدرک آنها بالاتر از کارشناسی است و همچنین کسانی که مهارت کاری ویژه داشته باشند . EB3 برای کارکنان حرفه ای ، ماهر و بدون مهارت است . تفاوت این دو به هنگام در خواست کارت سبز است .

شرایط برای گرفتن این نوع ویزاها عبارتند از :

1- کارفرمای آمریکایی باید در خواست گواهی کاری از وزارت کار کند .
2- کارمند خارجی‌ باید تمام مدارک مورد نیاز وزارت کار که در فرم های مربوطه ذکر شده‌اند را فراهم کند .
3- کارفرمای آمریکایی باید بتواند حقوقی را که متعهد به پرداخت آن شده است را بپردازد .

گرین کارت از طریق کار

گرین کارت از طریق کار

یک گواهی کاری ، مدرکی‌ است که نشان می دهد کارفرمای آمریکایی نتوانسته است کارمند آمریکایی شایسته پیدا کند . این کار مراحل مخصوصی دارد که یک کارفرما باید آنها را قبل از ارائه تقاضا برای گواهی کاری انجام دهد . کارفرما باید تقاضای کاری که ارائه می دهد مناسب باشد و نباید طوری آن را تنظیم کند که با سابقه کاری فرد متقاضی دقیقا برابری کند . اگر کسی‌ بتواند معافی منافع ملی‌ بگیرد دیگر نیازی به گواهی کاری ندارد .

فرد نیازمند به مدرک کارشناسی ارشد به بالا، به شخصی‌ گفته می شود که بخواهد مشغول به کاری بشود که حداقل نیازمند مدرک کارشناسی ارشد یا مدرک کارشناسی با ۵ سال تجربه کاری باشد . یک کارمند خارجی‌ باید فقط یک نوع مدرک را ارائه دهد .

فردی دارای مهارت ویژه کاری یا شخص حرفه ای است که دارای یک نوع توانایی‌ ویژه درزمینه علوم تجربی ‌، هنر و یا بازرگانی باشد . شش ضابطه برای اثبات مهارت ویژه وجود دارد ، شخص متقاضی باید حداقل ۳ شرط از این۶ شرط را دارا باشد ، که این۳ شرط شامل : تجربه ۱۰ سال کار به صورت تمام وقت ، یک پروانه کاری برای انجام حرفه مورد نظر داشته باشد و داستاوردها و مشارکت های وی در زمینه کاری مورد نظر به رسمیت شناخته شده باشد .

کارمند حرفه ای به فردی‌گفته می شود که به کاری اشتغال داشته باشد که برای این کار حداقل نیازمند مدرک کارشناسی باشد و یا معادل خارجی آن نیز پیوسته باشد ( این بدان معناست که شما باید مدرک کارشناسی خود را در یک دوره مشخص گرفته باشید ) .

کارمند ماهر به شخصی‌ گفته می شود که به کاری مشغول باشد که یک از شرط های آن ، حداقل داشتن ۲ سال تجربه کاری باشد و یا فوق دیپلم به همراه تعلیمات کاری داشته باشد .

کارمند بدون مهارت به فردی‌گفته می شود که مشغول به کاری باشد که یکی‌ از شرایط آن داشتن آموزش و تجربه باشد ولی‌ نیازی به داشتن آموزش در سطح کار شناسی نیست ‌. در این شرایط گواهی کاری خیلی‌ سخت به دست می آید ، به این دلیل که بسیار مشکل است که ثابت شود در آمریکا ، کارمندی که دارای شرایط فوق باشد وجود ندارد .
اثبات توانایی پرداخت حقوق از طریق بررسی مدارک مالی‌ انجام می شود ، مانند برگه پرداخت مالیات ، درآمد سالانه و یا دارایی های جاری نشان می دهند که کارفرما به اندازه کافی‌ پول دارد که حقوق کارمند خارجی‌ خود را بپردازد . در شرایطی که کارفرما پیشتر شروع به پرداخت حقوق کرده باشد ، فیش حقوقی ، برای اثبات توانایی‌ پرداخت حقوق پیشنهادی کافی است .

چه وقتی‌ می شود برای ویزای ‌EB2 یا EB3 اقدام کرد ؟
وزارت کشور جدول زمانی‌ تهیه کرده است که نشان می دهد چه مدت زمانی‌ دارنده گان ویزاهای EB2 و EB3 ، به نسبت کشور محل تولد ، باید صبر کنند تا بتواند برای کارت سبز اقدام کنند . اگر تاریخ اولویت جاری باشد ، این یعنی کارت سبز آنها بی‌ درنگ در دسترس خواهد بود . تاریخ اولویت هر فرد از زمانی‌ محاسبه می شود که کارفرما درخواست گواهی کاری کرده است .

مزیت و محدودیت ویزای EB2 یا EB3 چیست ؟
بهترین مزیت این نوع ویزاها این است که احتمال موفقیت در گرفتن این نوع ویزاها بالا است . محدودیت ویزاهای EB2 و EB3 ، زمان انتظار است ، مخصوصا برای افرادی‌ که فقط می توانند برای ویزای EB3 درخواست کنند . ولی‌ دارنده گان این نوع ویزا ، معمولاً اجازه ورود به آمریکا را دارند و یا می توانند ویزای خود را به H1B تغییر دهند و خیلی‌ از دارنده گان این نوع ویزا منتظر می مانند تا وقتی‌ که تاریخ اولویت آنها جاری شود . برای افرادی‌ که اقوامی ندارند که شهروند آمریکا باشند ، این امکان پذیرترین راه برای بدست آوردن کارت سبز است .

یک وکیل چه کمکی‌ می تواند هنگام اقدام برای ویزاهای EB2 یا EB3 بکند ؟
گرفتن کارت سبز از طریق ویزای EB2 یا EB3 خیلی ‌سخت ، پیچیده و چند مرحله ای است . این مراحل شامل : دارا بودن شرایط و گرفتن گواهی کاری ، قوانین مربوط به واجد بودن شرایط برای کار کردن ، اعلان و تبلیغ فرصت شغلی در جراید می باشد که انجام این مراحل نیازمند دقت فراوان است . وزارت کار هیچ گونه اشتباهی را تحمل نخواهد کرد . محدودیت های زیادی برای کارفرمایان وجود دارد ، یک کارفرما نمی تواند هر درخواستی از کارمند آینده خود داشته باشد . برای نمونه ، یک کارفرما نمی تواند آموزش و یا تجربه ای که به کارمند جدید می خواهد بدهد را به حساب آورد . این قانون شامل کسانی که می خواهند ویزا EB2 را از طریق۵ سال تجربه کاری و داشتن مدرک کارشناسی اقدام کنند نیز می شود . داشتن تجربه کاری و فرم I-140 ، لازمه دوری جستن از هزینه های سنگینی‌ است که ویزای EB2 و EB3 ایجاد می ‌کند .

تماس با ما :
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ویزایEB2 و دیگر ویزاها شما می توانید با یک وکیل با تجربه در امور مهاجرت و پناهندهگی در دفتر حقوقی آریا تماس حاصل نمایید .

NIW گرین کارت

ویزایEB2 NIW ،  ( ویزای معافی منافع ملی‌ نبود نیاز کارفرما به دلیل منافع ملی‌ ) 

ویزایEB2 NIW ( نبود نیاز کارفرما به دلیل منافع ملی ) ‌چیست و چه افرادی می توانند برای آن اقدام کنند ؟
ویزای معافی منافع ملی‌ به شخصی داده می شود که دارای یک مدرک و یا توانایی خارق العاده است که به سبب آن از روند گرفتن گواهی کاری و شرط داشتن پیشنهاد کاری معاف می شود . گواهی کاری در قسمت ویزاهای EB2 و EB3 شرح داده شده است . برای گرفتن این معافی تمام شرایط ویزای EB2 باید اجرا شود ، همچنین حضور فرد درخواست کننده باید در آینده از لحاظ اقتصاد ملی‌ ، فرهنگی ‌یا منافع آموزشی و یا ایجاد رفاه در آمریکا مفید باشد .
هیچ گونه تعریف قانونی برای “منافع ملی‌” وجود ندارد ، ولی‌ فرد درخواست کننده باید بر وجود مزایای اجتماعی مهم در قالب یک منافع ملی‌ محسوس تائید کند . یک فرد درخواست کننده باید آزمون سه گانه زیر را با موفقیت پشت سر بگذارد تا بتواند از شرط داشتن گواهی کاری معاف شود :
فرد درخواست کننده باید در زمینه ای کار کند که ارزش بسیار حیاتی ‌و مهمی ‌داشته باشد .
کار مورد نظر باید کاربردهایی‌ در یک حوزه ملی‌ داشته باشد .
کار شخص درخواست کننده باید مرتبا بر این موضوع تاکید کند که پتانسیل این را دارد که در آینده همیاری و
همکاری آنها ادامه داشته باشد ، بدین وسیله معافی از گرفتن گواهی کاری توجیه می شود .

ویزای معافی منافع ملی‌ نبود نیاز کارفرما به دلیل منافع ملی‌

ویزای معافی منافع ملی‌ نبود نیاز کارفرما به دلیل منافع ملی‌

چه وقتی‌ می شود برای ویزای EB2 NIW ( استعداد های خارق العاده ) اقدام کرد ؟
اغلب هیچ زمان انتظاری برای EB2 ( استعدادهای خارق العاده ) وجود ندارد ، مگر این که درخواست کننده از کشوری باشد که تعداد ویزاهای آن برگشت داده شده باشد (مانند چین که تعداد متقاضی برای این ویزا زیاد هست و به همین خاطر افراد در نوبت قرار می گیرند ) . اگر تاریخ اولویت وجود داشته باشد ، درخواست کننده گان این نوع ویزا می توانند کارت سبز خود در همان مدت زمانی‌ که متقاضیان ویزای EB1 دریافت می کنند ، بگیرند . ( مدت زمان لازم برای دریافت گرین کارت در هر دو ویزای EB1 و EB2 یکسان است ) روند این کار چند ماه طول خواهد کشید .

مزیت و محدودیت ویزای EB2 NIW چیست ؟
روند دریافت ویزای معافی منافع ملی‌ می تواند از دیگر ویزاهای کاری برای کارت سبز سریعتر انجام شود . به اضافه نیازی به داشتن پذیرش کاری نیست . معافی منافع ملی‌ فقط در یک شرایط محدود اختصاص داده می شود . اغلب ، احتمال موفقیت در روند گواهی کاری خیلی‌ بیشتر است .

یک وکیل هنگام اقدام برای ویزایEB2 NIW ( استعدادهای خارق العاده ) چه کمکی‌ می تواند بکند ؟
همان طور که پیش ازاین گفته شد ویزای معافیت منافع ملی‌ فقط در یک شرایط محدود اختصاص داده می شود . یک وکیل با تجربه در امور مهاجرت خواهد توانست شرایط شما را ارزیابی کرده و محاسبه کند که شانس شما برای گرفتن ویزا چقدر است . و همچنین اطمینان حاصل کند که مدارک لازم در اختیار اداره مهاجرت قرار گرفته شود. در شرایطی که مزایای ملی‌ مشخص نباشد ، یک وکیل می تواند کمک زیادی در ارائه پرونده ای کند که بتواند ویزا را دریافت کند .

تماس با ما :
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ویزای EB2 NIW و دیگر ویزاها شما می توانید با یک وکیل با تجربه در امور مهاجرت و پناهنده گی در دفتر حقوقی آریا تماس حاصل نمایید .