گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا

  مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری یکی‌ از راههای  مطمئن برای گرفتن اقامت دائم یا گرین کارت آمریکا هست. با سرمایه‌ گذاری یک میلیون دلار یا در بعضی‌ موارد پانصد هزار دلار در آمریکا شما میتوانید درخواست ویزای سرمایه‌ گذاری آمریکا را نموده که در انتها تبدیل به اقامت دائم یا گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا میشود

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری و اخذ گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا

۱۹۹۰ میلادی اداره مهاجرت ایالات متحده آمریکا برنامه مهاجرت از طریق سرمایه‌ گذاری خود را گسترش داد و به سرمایه‌ گذران واجد شرایط، موقعیت اخذ گرین کارت سرمایه‌ گذاری را فراهم آورد

برنامه مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری  نامیده میشود

این قانون تصویب کرد که سرمایه‌ گذران واجد شرایط که شهروند کشورهای دیگر میباشند، میتوانند با سرمایه‌ گذاری یک میلیون دلار و ایجاد ده شغل، درخواست مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری نموده و موفق به اخذ گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا گردند

البته سرمایه‌ گذران واجد شرایط میتوانند با سرمایه‌ گذاری پانصد هزار دلار در شرکت های منطقه ای نیز واجد گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا گردند .

روش یک میلیون دلاری، روش مستقیم نامیده میشود که سرمایه‌ گذار ، خود ایجاد یک تجارت نموده و در تمام مراحل سرمایه‌ گذاری و ایجاد شغل دست داشته و سرمایه‌ گذاری را به صورت مستقیم نظارت می‌کند

روش پانصد هزار دلاری، روش غیر مستقیم نامیده میشود که سرمایه‌ گذر، این مبلغ را به یک شرکت منطقه ای مورد تائید اداره مهاجرت آمریکا واگذار نموده و هیچ نقشی‌ در زمینه میدیریت و اشتغال نخواهد داشت

فواید مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری یا گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا

سرمایه‌ گذار و همسر و فرزندان مجرد زیر بیست و یک سال وی گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا را دریافت خواهند کرد

متقاضیان به محض دریافت ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری  تمامی حقوق افراد دارای اقامت دائم در آمریکا از قبیل کار، تحصیل و زندگی‌ را دارا خواهند شد سرمایه‌ گذار و خانواده او دارای حق تحصیل در مدارس و دانشگاههای آمریکا میباشند

سرمایه‌ گذار و خانواده او پس از دریافت گرین کارت سرمایه‌ گذاری آمریکا و سپری شدن پنج سال میتوانند در خواست شهروندی آمریکا را نمایند

در زیر دلایل بهتر بودن گزینهٔ ویزای سرمایه گذاری عنوان شده است

مبلغ سرمایه گذاری برای دریافت گرین کارت سرمایه‌ گذاری  از ابتدا مشخص و معین است
میزان وظایف و کارهای محول شده به شخص متقاضی و سرمایه گذار بسیار کم است

مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه گذاری

برنامهٔ مهاجرت به آمریکا از طریق سرمایه‌ گذاری
این برنامه در دو نوع استاندارد (معمولی‌) و سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای ارایه میگردد
بر حسب پروژه‌های مختلف (معمولی‌ یا مرکز منطقه‌ای) شخص سرمایه گذار ملزم به سرمایه گذاری مبلغی بین ۵۰۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار میباشد
در صورت سرمایه گذاری در پروژه‌های معمولی‌ متقاضی باید با راه اندازی یک شغل یا بیزینس جدید یا گسترش یک شغل و بیزینس موجود برای حداقل ده شهروند آمریکائی برای مدت دوسال یا بیشتر کار تمام وقت ایجاد نماید
واجدین شرایط برای ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری
دارا بودن مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار آمریکا برای سرمایه گذاری در یکی‌ از مراکز منطقه‌ای یا پروژه‌های مورد تایید دولت آمریکا
تکمیل و دریافت تایید فرم, این فرم حاوی اطلاعات لازم و کافی‌ از قبیل شروع پروژه انتخابی، مدارک مالیاتی، رسید مبالغ واریز شده، و طرح کلی‌ ادارهٔ پروژه یا بیزینس میباشد
سرمایه گذار متقاضی میتواند یک پروژهٔ کاملا نو و تازه را در آمریکا شروع کند و یا در جهت بهینه سازی  یا گسترش یک شغل یا بیزینس موجود اقدام به سرمایه گذاری کند
پروژهٔ مورد سرمایه گذاری باید برای حداقل ده سیتی زن و شهروند آمریکای به مدت حداقل دو سال شغل تمام وقت ایجاد نماید. شخص متقاضی، همسر و فرزندان متقاضی نمیتوانند جزو این ده نفر باشند. استخدام و ایجاد شغل برای این ده نفر بنا به نوع پروژه میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد

گرین کارت یا اقامت دائم آمریکا برای متقاضیانی که از طریق ویزا و گرین کارت سرمایه گذاری اقدام کنند مهیا و میسّر میباشد این اقامت شامل حال همسر و فرزندان زیر ۲۱ سال متقاضی نیز میباشد

دیگر شرایط گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا عبارتند از
سرمایه گذار متقاضی  باید صاحب مبلغ لازم برای سرمایه گذاری باشد
سرمایه گذاری باید در یک شغل و بیزینس در حال کار و یا آماده برای شروع و به وجود آورندهٔ کار باشد. سرمایه گذاری در خرید اوراق بانکی، ملک یا مستقلات و … مورد قبول نمیباشد
شغل و بیزینس انتخاب شده برای سرمایه گذاری در صورت موجود بودن باید بعد از ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ آغاز شده باشد در صورت قدیمی‌ تر بودن بیزینس از تاریخ ذکر شده سرمایه گذاری جدید باید ماهیت جدیدی به شغل مذکور بدهد
مبلغ سرمایه گذاری حداقل ۵۰۰،۰۰۰ و قابل اجرا در مناطق حومهٔ شهر با میزان اشتغال کمتر میباشد
پروژه و بیزینس انتخاب شده باید برای حداقل ۱۰ شهروند آمریکائی شغل تمام وقت برای ۲ سال یا بیشتر ایجاد نماید
در صورت سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای نیاز به ایجاد شغل برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم نیست که این از مزایای سرمایه گذاری در مراکز منطقه‌ای است
اگرچه اداره مهاجرت شرط گذاشته است که شخص متقاضی باید یک میلیون دلار سرمایه‌ گذاری کند، آنها ممکن است نصف این مبلغ ( ۵۰۰۰۰۰$)  را نیز بپذیرند، اگر  سرمایه گذاری در یک منطقه تعین شده باشد
بسیار مهم و ضروریست که شما در تجارت مورد نظر فعالانه مشغول باشید و نه به صورت انفعالی. به عنوان مثال شخصی‌ ممکن است یک انبار را خریداری کند و آن را تبدیل به یک تعمیرگاه اتومبیل کند. ولی‌ اگر اون شخص فقط انبار را بخرد و هیچگونه کاری در آن انجام ندهد، از نظر اداره مهاجرت سرمایه‌ گذار انفعالی به حساب میاید و ویزای وی رد خواهد شد
شخص سرمایه گذار میتواند که شهروندان آمریکایی‌، دارند گان اقامت دائم یا مهاجرانی که اجازه کار کردند در ایالت متحده دارند را استخدام کند. اگرچه همسر و یا فرزندان شخص سرمایه گذار میتواند که برای وی کار کنند ولی‌ اداره مهاجرت آنها را جزو کارمندانی که شخص سرمایه گذار باید طبق قوانین این نوع ویزا استخدام کند بحساب نمیاورد
اگر چندین مهاجرتصمیم بگیرند که سرمایهای خود را روی هم بگذارند، در این صورت هر شخص باید یک میلیون دلار سرمایه‌ بگذارد. ولی‌ در این شرایط دیگر نیازی نیست که هر کدام از اینها ۱۰ نفر را استخدام کنند، تا زمانی‌ که سرمایه گذاری مورد نظر ۱۰ کار و یا بیشتر ایجاد کند. برای مثال، ۳ مهاجر سرمایه گذار میتواند برای ویزای  تقاضا کنند، اگر هرکدام یک میلیون دلار سرمایه گذاری کنند و ۱۲ نفر را نیز استخدام کنند. به این دلیل که ۱۲ کار، شرط وزارت کار، برای ایجاد اشتغال را تکمیل می‌کند، بنابرین هر ۳ سرمایه گذار تمام شرایط برای گرفتن این نوع ویزا را دارا میباشند

روند ارائه در خواست ویزای سرمایه گذاری و دیگرشرایط

برای ارائه در خواست ویزای یک سرمایه گذار باید فرم  را پرکنند، تمامیه مخارج مربوط به این نوع ویزا را پرداخت کند و مدارکی ارایه دهد که فرم را حمایت کند. این مدارک باید اثبات کند که فرد قصد سرمایه گذاری دارد و یک شرکت بازرگانی جدید را ابقا کند، که میتواند شامل

شرح حال مالی‌ که نشان دهنده قانونی‌ و مشربودن سرمایه شخص مذکور است

یک برنامه تجاری که نشان دهد که شخص متقاضی بطور مدام درگیر تجارت جدیدخواهد بود ، که این برنامه باید شامل مسولیتها و وظائف شخص متقاضی نیزباید باشد
پیمان نامه خرید ویا رهن شرکت جدید
ضمانت بانکی
مشاغل جدید توسط تجارت جدید ایجاد شده است. هیچگونه ضابطه ای در مورد داشتن مدرک تحصیلی‌، دانستن زبان انگلیسی، سن و یا تجربه کاری نیست
توجه داشته باشید که برای گرفتن ویزای گرین کارت سرمایه گذاری نیازی به این نیست که شخص سرمایه گذار، در همان شرکتی کار کند که در آن سرمایه گذاری کرده است، تا زمانی‌ که شخص متقاضی به صورت فعال در تجارت دست داشته باشد. به عنوان مثال شخصی‌ میتواند در کالیفرنیا زندگی‌ کند ولی‌ تجارت وی خارج از ایالت کالیفرنیا باشد

تماس با ما
برای اطلاعات بیشتر در مورد گرین کارت سرمایه گذاری لطفا با شماره تلفن ۰۰۱۶۵۰۴۸۵۲۰۵۸ لطفا تماس حاصل نمائید